Pirmasis lengvosios atletikos veteranų sporto klubas „Metikas“ buvo įkurtas 1992 m. sausio mėn. 9 d. Tą dieną, „Dinamo“ manieže Vilniuje, grupelė sporto entuziastų sušaukė sporto klubo įkūrimo steigiamąjį susirinkimą. Jame dalyvavo Vytautas Barisas, Antanas Celiešius, Rūta Jarienė, Vytautas Jaras, Birutė Keršulienė, Danuta Ščepanskienė, Romas Ubartas, Danguolė Urbikienė, Kęstutis Vislavičius ir Aldona Vrubliauskienė.

     Taip buvo padėti pagrindai tuo metu Lietuvoje dar naujam lengvosios atletikos veteranų sąjūdžiui. Netrukus po steigiamojo susirinkimo buvo parengti klubo nuostatai, pagamintas antspaudas.  Vilniaus miesto savivaldybėje klubas „Metikas“ buvo įregistruotas 1992 m. sausio mėn. 30 d., perregistruotas 1996 m. spalio mėn. 22 d.

     Pirmuoju klubo valdybos pirmininku buvo išrinktas Kęstutis Vislavičius, valdybos nariais : V. Barysas, A. Celiešius, B. Keršulienė ir D. Ščepanskienė.

     Klubo kūrimosi etape didžiulį vaidmenį atliko A. Celiešius, B. Keršulienė ir D. Urbikienė, į jo veiklą aktyviai įsijungė Austra Mikelytė, Leonardas Varnas, Sigitas Liepinaitis, Rimgaudas Lukauskas, Jonas Šiaudinis, Kęstutis Venslovaitis.

2000 m. balandžio mėn. 01 d. sporto klubo pirmininke buvo išrinkta Birutė Keršulienė.

2012 m. birželio mėn. 15 d. neeilinio susirinkimo metu sporto klubo pirmininku perrinktas Linas Kulbokas.  Klubo Valdybos nariais patvirtinti:  Edvardas Galinis, Ernest Filatov ir Sigitas Liepinaitis.

Klubo pirmininkas:

Linas Kulbokas.

 Klubo garbės nariai:

Ubartas Romas;

Alekna Virgilijus.

Nariai:

Bakelytė Leva; 

Baranauskienė Aldona; 

Bezaras Jonas; 

Černiauskas Antanas; 

Galinis Edvardas; 

Filatov Ernest;

Jurkšas Arūnas 

Kazlauskienė Genovaitė; 

Kleiza Saulius; 

Liepinaitis Sigitas; 

Medišauskas Rimvydas;

Misevičius Gintautas; 

Misiūnas Vidas; 

Poška Arvydas; 

Priachin Denisas;

Stonytė Danguolė; 

Stukonis Donatas; 

Šimkūnas Rimantas; 

Tarbūnas Vygantas; 

Urbikienė Danguolė; 

Varnas Leonardas; 

Venslovaitis Kęstutis; 

Vrubliauskienė Aldona.