OSTimer

  • Klaipėdos miesto lengvosios atletikos veteranų sporto klubas " ĄŽUOLAS" įkurtas 1996 m. gegužės mėn. 30 d. Klubo įkurėju ir pirmuoju pirmininku buvo Kazys Vilčinskas. Klubas vienija lengvosios atletikos veteranus vyresnius nei 35 m. iš visos Lietuvos. Klubo nariai dalyvauja šalies, europos ir pasaulio čempionatuose. 1998 - 1999 m. klubui vadovavo Vidmantas Daujotas.  2000 - 2003 m. klubui vadovavo šviesios atminties Jonas Kiseliovas.  Nuo 2003 m. klubui vadovauja doc. dr. Gintaras Pridotkas padedant valdybos nariams - K. Vilčinskui, J. Mažeikai ir J. Linkiui.  Klubas vienija apie 30 narių. Aktyviausi klubo nariai pasaulio ir europos čempionatų prizininkai : J. Putinienė,  K. Vilčinskas, A. Vilčinskienė, V. Zaniauskas, G. Avižonienė,  G. Norgilienė, J. Linkis, V. Kasparaitis, E. Ivanauskas, G. Pridotkas.

  •  Lengvosios atletikos daugiakovininkų klubas „7x10“.   2000 metų balandžio 15 d. Inos Mikulėnienės ir Valdos Morkūnienės iniciatyva įvyko lengvosios atletikos daugiakovininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo 27 sporto entuziastai iš Vilniaus (16), Kauno (7), Tytuvėnų (1), Šiaulių (1), Raseinių (1) ir Birštono (1). Vieni susitiko po daugelio metų, kiti užmezgė pažintį tik per šį susitikimą. Po diskusijų buvo nuspręsta steigti lengvosios atletikos daugiakovininkų klubą. Taigi ilgai brandinta sėkla sudygo. Klubo prezidente išrinkta Ina Mikulėnienė. Valdybos nariais išrinkti: R.Bertulis, A.Černiauskas, R.Lukauskas, V.Morkūnienė, J.Radžius, V.Ulickienė. Veiklos tikslas: propaguoti lengvosios atletikos daugiakovininkų pasiekimus, dalyvauti varžybose, organizuoti įvairius sporto renginius.                                                                                            ©  www.branda.vgtu.lt